Wholesale

All activities consisting of procuring, holding, supplying or exporting medicines, apart from supplying medicines to the public. 

In German: Großhandel von Arzneimitteln
Jede Tätigkeit rund um Beschaffung, Lagerung, Lieferung oder Ein-/Ausfuhr von Arzneimitteln, mit Ausnahme der Abgabe von Arzneimitteln an Patientinnen / Patienten.

In Spanish: Venta de medicamentos al por mayor
Todas las actividades que consistan en obtener, almacenar, sumininstrar o exportar medicamentos, excluido la dispensación al público. 

In Russian: Оптовая торговля
Все виды деятельности, связанные с закупкой, хранением, поставкой или экспортом лекарственных средств, кроме поставок лекарственных средств населению.

In Dutch: Farmaceutische groothandel
Bedrijf dat zich bezighoudt met activiteiten rondom geneesmiddelen, bestaande uit het aanschaffen, het houden, het leveren en het uitvoeren ervan. Met als uitzondering het verstrekken van geneesmiddelen aan publiek.

Last update: 30 June 2023

Source: European Commission, updated by PPRI