Single-channel system

Wholesale distribution scheme in which a wholesaler has the exclusive right to distribute medicines – usually all products – of one manufacturer.

In German: Einkanalsystem
Vertriebssystem auf Großhandelsebene, bei dem ein Großhandelsunternehmen das exklusive Vertriebsrecht für bestimmte Arzneimittel eines Herstellers hat. 

In Spanish: Canal de Distribución Única
Sistema de distribución a nivel mayorista. Un mayorista tiene el derecho exclusivo de distribuir medicamentos – normalmente todos los productos – de un laboratorio.

In Dutch: Enkel kanaal systeem
Distributiesysteem waarbij een groothandel het alleenrecht heeft in het distribueren van (vaak alle) geneesmiddelen van een bepaalde fabrikant.

Last update: 30 June 2023

Source: PPRI