Rational Use of Medicines

Rational use of medicines ensures that patients receive medications appropriate to their clinical needs, in doses that meet their own individual requirements, for an adequate period of time, and at the lowest cost to them and their community.

In German: Vernünftiger / Rationaler Einsatz von Arzneimitteln
Adäquate An- und Verwendung von Arzneimitteln, um Patientinnen/ Patienten mit dem passenden Arzneimittel in der richtigen Dosis zur adäquaten Zeit und zu den niedrigsten Ausgaben zu versorgen 

In Spanish: Uso Racional de Medicamentos
El uso racional de medicamentos requiere que los pacientes reciban los medicamentos adecuados a sus necesidades clínicas, en dosis que satisfagan sus propias necesidades individuales, por un período de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y su comunidad.

In Dutch: Rationeel geneesmiddelgebruik
Weloverwogen geneesmiddelgebruik dat ernaar streeft dat de iedere patiënt de geneesmiddelen ontvangt die het beste bij zijn/haar klinisch behoeften passen, in de juiste doseringen, over een juiste tijdsperiode en met de laagste kosten voor hem/haar en de omgeving.

Last Update: 30 June 2023

Source: WHO, updated by PPRI