Pharmaceutical form

Way in which a medicine is presented, e.g. a film coated tablet, an ointment, a vial, a spray.
Synonyms: dosage form, dose form

In German: Arzneiform / Darreichungsform
Ist die pharmazeutisch-technologische Form, in die eine Arzneispezialität gebracht wird: in festen Formen (z. B. Tabletten, Pulver), in halbfesten Formen (z. B. Salben, Pasten), in flüssigen Formen (z. B. Tropfen, Infusionen) oder gasförmig (Inhalation). 

In Spanish: Forma Farmacéutica
Forma en la que un medicamento se presenta. 

In Dutch: Farmaceutische vorm
De fysieke vorm waarin een geneesmiddel is gebracht met het oog op de toediening of aanwending bij de mens. Bijvoorbeeld in vaste (tabletten, poeders), in halfvaste (zalven, pasta’s) of in vloeibare vorm (dranken, infusen). (bron: Geneesmiddelenwet)
 

Last update: 26 June 2023

Source: PPRI