Pharmaceutical Care

The pharmacologist/pharmacist’s contribution to the care of individuals in order to optimise medicines use and improve health outcomes.

In German: „Pharmaceutical Care” (Pharmazeutische Betreuung)
Der Beitrag von Pharmakologen / Pharmakologinnen und Apotheker/innen in der Betreuung von Patienten/Patientinnen, um den Einsatz von Medikamenten zu optimieren und die bestmöglichen Gesundheitsergebnisse zu erzielen.

In Spanish: Atención Farmacéutica
La provisión de farmacoterapia con el propósito de alcanzar resultados que mejoren la calidad de vida del paciente. 

In Dutch: Farmaceutische zorg
Werkzaamheden teneinde het verantwoord afleveren van een geneesmiddeltherapie om zo een specifiek resultaat te verkrijgen die de leefkwaliteit van de patiënt in stand houdt of verbeterd.

Last update: 20 June 2023

Source: PPRI