Off-label Prescribing

Prescription of a medicine or medical device outside its licensed indication, to treat a condition or disease for which it has not been specially authorised. 

In German: Off-label Gebrauch / Nicht-indikationsgemäßer Einsatz
Verwendung eines Arzneimittels zur Behandlung einer anderen Erkrankung, als für die es zugelassen wurde.

In Spanish: Prescripción fuera de indicación
Cuando un medicamento o dispositivo médico se prespcribe fuera de su indicación autorizada para tratar una condición o enfermedad para la que no esté expresamente autorizado. 

In Dutch: Off-label voorschrijven
Het voorschrijven van een geneesmiddel of medisch hulpmiddel voor een indicatie waarvoor het middel niet geregistreerd is.

Last update: 20 June 2023

Source: PPRI