Value added tax (VAT)

A sales-tax on products collected in stages by enterprises.

In German: Umsatzsteuer / Mehrwertsteuer
Allgemeine Verbrauchssteuer, die auf jeder Stufe der Erzeugung und des Vertriebs eingehoben wird. 

In Spanish: Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
Impuesto sobre las ventas de los productos vendidos por las empresas.

In Dutch: Omzetbelasting / belasting over de toegevoegde waarde (BTW)
Belasting die wordt geheven door de leverancier/verkoper voor de transactie wordt gemaakt.

Last update: 30 June 2023

Source: OECD, updated by PPRI