Multi-channel system

Distribution system at wholesale level. Medicines of a manufacturer are distributed and supplied in parallel via different wholesalers.

In German: Mehrkanalsystem
Vertriebssystem auf Großhandelsebene, bei dem Großhändler Arzneimittel von verschiedenen Herstellern vertreiben (dürfen). 

In Spanish: Sistema de Multi-distribución
Sistema de distribución al por mayor de medicamentos de un fabricante, que se distribuyen y suministran de forma paralela a través de diferentes mayoristas.

In Dutch: Meerkanalig systeem
Distributiesysteem op groothandelniveau, waarbij meerdere groothandels het recht hebben om een geneesmiddel van een fabrikant te distibueren.

Last update: 20 June 2023

Source: PPRI