Magistral Formula

Any medicine prepared in a pharmacy in accordance with a medical prescription for an individual patient.

In German: Magistrale Zubereitung / Formula Magistralis
 Apothekeneigene Arzneispezialität, die nach ärztlicher Verordnung für eine bestimmte Patientin / einen bestimmten Patienten zubereitet wird. 

In Dutch: Eigen bereide geneesmiddelen
Geneesmiddelen, die geheel of gedeeltelijk vervaardigd zijn in een apotheek dan wel verpakt of geetiketteerd zijn in de apotheek.

In Spanish: Preparación extemporánea
Un producto que se distribuye inmediatamente después de su preapración y no se mantienen en stock.

Last update: 21 June 2023

Source: PPRI