Internal Price Referencing

The practice of using the price(s) of identical medicines (ATC 5 level) or similar products (ATC 4 level) or therapeutically equivalent therapies in a country in order to derive a benchmark or reference price for the purposes of setting or negotiating the price or reimbursement of the product in a given country.

Generic and biosimilar price links and reference price systems are variants of internal price referencing.


In German: Interner Preisvergleich
Methode, bei der Preise von identischen Arzneimitteln (ATC-5-Ebene) oder ähnlichen Produkten (ATC-4-Ebene oder therapeutisch gleichwertige Therapien) in einem Land als Entscheidungsgrundlage für die Preisbildung und / oder Erstattung herangezogen werden.

Generika- und Biosimilar-Preis-Link-Regelungen und Referenzpreissysteme sind Formen eines internen Preisvergleichs.

In Dutch: Interne prijsvergelijking
Methode waarbij de prijzen van een identiek (ATC 5 niveau) of een soortgelijk geneesmiddel (ATC 4) of zelfs van een therapeutisch equivalente therapie in een land met elkaar met vergeleken worden, om zo tot een referentieprijs (benchmark) te komen. Aan de hand hiervan kan een geschikte prijs vastgesteld worden voor het geneesmiddel.

In Spanish: Precio de Referencia
La práctica de utilizar el precio o precios de los medicamentos idénticos (nivel ATC-5) o productos similares (nivel ATC-4) o incluso con tratamiento terapéutico equivalente (no necesariamente un medicamento) en un país con el fin e obtener un punto de referencia o precio de referencia a efectos de establecer o negociar el precio o el reembolso del producto en un país determinado.

In Russian: Механизм внутреннего референтного ценообразования
Практика использования цены (цен) идентичных лекарственных средств (уровень АТХ 5) или подобных препаратов (уровень АТХ 4) или терапевтически эквивалентных методов лечения в стране для получения базовой или референтной цены в целях установления или обсуждения цены или возмещения стоимости продукта в данной стране.
Системы регулирования ценообразования на дженерики и биоаналоги и референтное ценообразование являются формами внутреннего ценообразования.

Last update: 20 June 2023

Source: PPRI