Hospital pharmacy

A pharmacy affiliated to a hospital which primarily serves to provide pharmaceutical services for inpatients.

In German: Krankenanstaltsapotheke / Anstaltsapo-theke / Krankenhausapotheke
Apotheke, die einem Krankenhaus zugehörig ist. Primäre Aufgabe der Krankenanstaltsapotheke ist die Versorgung der Patientinnen/Patienten in dem Krankenhaus mit Arzneimitteln. 

In Dutch: Ziekenhuisapotheek
Een apotheek die in het ziekenhuis gevestigd is en zorg draagt voor de ziekenhuispatiënten. 

In Spanish: Farmacia Hospitalaria
Una farmacia que esté establecida en el hospital y que atienda a los pacientes del hospital.

Last update: 20 June 2023

Source: PPRI