Generic substitution

The practice of dispensing a medicine, whether marketed under a trade name or generic name (branded or unbranded generic), with a less expensive medicine (e.g. branded or unbranded generic), often containing the same active ingredient(s) at pharmacy level without consulting the prescriber.

In German: Generikasubstitution
Abgabe eines günstigeren Arzneimittels (z.B. Marken-Generikum oder Nicht-Marken-Generikum), das meist den gleichen Wirkstoff enthält anstelle des verschriebenen Arzneimittels durch den Apotheker / die Apothekerin ohne Rücksprache mit dem verschreibenden Arzt / der verschreibenden Ärztin.

In Dutch: Generieke substitutie
Vervanging van het ene middel door het andere middel indien beide middelen equivalent zijn, dat wil zeggen dezelfde actieve werkzame stof in dezelfde sterkte en toedieningsvorm.

In Spanish: Sustitución de genéricos
La práctica de la sustitución de un producto farmacéutico, ya sea comercializado bajo un nombre comerical o nombre genérico de marca o genéricos de marca) por un farmacéutico, a menudo uno más barato, que contiene el mismo ingrediente activo.

In Russian: Замещение генериком
Практика замещения лекарственного средства, которое реализуется под торговым наименованием или генерическим наименованием (брендированный или небрендированный генерик) менее дорогим препаратом (например, брендированным или небрендированным генериком) часто с содержанием того же активного вещества на уровне аптеки без консультации с назначающим врачом. 

Last update: 15 June 2023

Source: WHO, adapted by PPRI