External Price Referencing (EPR) (International price comparison IPR, External Reference Pricing ERP)

The practice of using the price(s) of a medicine in one or several countries in order to derive a benchmark or reference price for the purposes of setting or negotiating the price of the product in a given country.

In German: Internationaler Preisvergleich/ Externe Preis Referenzierung (EPR)
Bei der Preisbildung eingesetzte Methode, bei der die Preise eines Arzneimittels in einem oder mehreren Ländern herangezogen, um für die Preisfestsetzung oder Preisverhandlung einen Referenzpreis (Benchmark) zu erhalten. 

In Dutch: Externe prijsvergelijking / internationale prijsvergelijking
Methode waarbij de prijzen van een geneesmiddel in meerdere landen met elkaar vergeleken worden, om zo tot een referentieprijs (benchmark) te komen. Aan de hand hiervan kan er ook een prijs vastgesteld worden voor het geneesmiddel in eigen land.

In Spanish: Precio de Referencia Internacional
La práctica de utilizar el precio o precios de un medicamento en uno o en varios países a fin de obtener un precio de referencia a efectos de establecer o negociar el precio del producto en un determinado país.

In Russian: Механизм внешнего референтного ценообразования
Практика использования информации о цене (ценах) на лекарство в одной или нескольких странах для получения базовой или референтной цены в целях установления или обсуждения цены на лекарственный продукт в данной стране.

Last update: 15 June 2023

Source: PPRI