Dispensing doctors

Physicians who have been granted the right to dispense medicines to their patients.

In German: Hausapothekenführende/r / selbstdispensierende/r Ärztinnen/Ärzte
Ärztinnen/Ärzte, die Arzneimittel an Patientinnen/Patienten abgeben dürfen.

In Dutch: Apotheekhoudende artsen
Artsen die tevens gerechtigd zijn om geneesmiddelen af te leveren aan patiënten.

In Spanish: Médicos que dispensan medicamentos
Los médicos que se les ha concedido el derecho de dispensar medicamentos.

Last update: 15 June 2023

Source: PPRI